Yeni dünya düzeninde artan rekabet şartları, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve müşterilerin yüksek beklentileri göz önüne alındığında işletmelerin içinde bulunduğu bu büyük havuzda pazar paylarını arttırmaları ve korumaları gittikçe zor hale gelmektedir.

Firmamız; kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalara aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

Genel Yönetim Danışmanlığı

 • Şirket Tahlili (Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları)
 • Kurumsallaşma Haritasının Çizilmesi
 • Kalite Yönetim Sistemleri

Mali İşler & Finans Danışmanlığı

 • Mali Tablo Analizi
 • Kar ve Vergi Planlama
 • Sermaye Piyasasına Açılma, Halka Arz
 • Şirket Yeniden Yapılandırılması,
 • Finans Kurumlarına Yönelik Fizibilite ve Denetim Çalışmaları,
 • Mali ve Vergisel Denetim
 • Şirket İşlemleri (Kuruluş, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Yabancı Ortak Almak, Şekil Değişikliği)
 • Muhasebe Uygulamaları (Sektörel Muhasebe İşlemleri, Genel Muhasebe İşlemleri)

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 • İş Mevzuatı Uygulamaları
 • Performans Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması
 • Bordro Hazırlanması

Marka Yönetimi Danışmanlığı

 • Logo, Web Sitesi Yönetimi
 • Sosyal Medya Yönetimi

Bilgi & İşlem Strateji Danışmanlığı

 • ERP Uygulamalarının Bilişim Teknolojilerine Entegrasyonu
 • Şirket Teknolojisinde Strateji Planlaması
 • Bilişim Teknolojisinde Sistem Değişikliği
 • Mevcut Teknoloji Analizi

Pazarlama Danışmanlığı

 • Teşhir Yöntemleri
 • Sektöre Özel Pazarlama Stratejisi Belirlenmesi
 • Sosyal Medya Yönetimi

Teşvik & Hibe Danışmanlığı

 • AB Hibe Programları,
 • Kırsal Kalkınma Programları,
 • TÜBİTAK Projeleri,
 • Kalkınma Ajansı Projeleri,
 • IPARD Projeleri,